O MAGLIANU

Maglian je zajednica vizionara, nepokolebljivih optimista sa validnim argumentima.

Naša misija je doprinos efikasnosti u digitalnom poslovanju kroz inovacije na preseku tehnologije, prirode, ekonomije i umetnosti.

Svesni smo povezanosti sa lokalnom i širom zajednicom. Znamo da se održive inicijative ostvaruju kroz saradnju i partnerstva. Naši ljudi su digitalni nomadi, IT entuzijasti, digitalni umetnici, teoretičari i praktičari u najrazličitijim oblastima. 

Ulažemo u buduće lidere, u lokalnu zajendicu i očuvanje zdravog prirodnog i socijalnog okruženja.

PREOPENING SEZONA

U preopening sezoni Maglian kampus uspostavlja strateška partnerstva, procedure i programe.
Početak rada Maglian kapmusa punim kapacitetom planiran je za april 2022. godine. 
Najveći deo kampusa biće pretvoren u park i outdoor prostor za rad, sa parkingom za 47 vozila.